onsdag 9. april 2008

Innledning til framtidig karriere som blogger

Nå har jeg altså opprettet en blogg, og noe bør vel strengt tatt sies om denne. Denne bloggen opprettes i ren egeninteresse. Innehaver av bloggen (altså meg) påtar seg intet ansvar for at leseren skal finne blogginnholdet interessant eller morsomt. Innehaver (fortsatt meg) innser at tatt i betraktning av hennes (mitt) fremtidige yrke, bør loggen inneha få, helst ingen, skrivefeil. Innehaver (gjett hvem) ønsker imidlertid grunnet sjangerens frihet, å ta visse forbehold:

- Kommentarer på nynorsk vil ikke bli besvart på nynorsk. Innehaver (hei igjen) skriver konsekvent bokmål.

- Målformen i denne bloggen er bokmål, men visse innslag av trøndersk dialekt kan forekomme.

- Alle kommafeil som forekommer i denne bloggen er utslag av et virus som innehaver (se tidl. paranteser) på tross av kyndig dataassistanse og adressen til norsk språkråds sider (http://www.sprakrad.no/) ikke ser ut til å bli kvitt.

Hvis disse forbeholdene er akseptable håper jeg (innehaveren) at leseren velger å komme tilbake til denne bloggen da det virker som om blogging er den eneste måten man kan overleve innspurten til en masteroppgaveinnlevering.

1 kommentar:

a banan sa...

velkommen velkommen til store og til små.
velkommen velkommen til deg som titter på.
(synges med tilhørende armbevegelser)

eg trur du gjor et godt valg som starta blogginga såpass tidlig i masteroppgavejobbinga :)