søndag 11. januar 2009

Den gode samtalen

Overhørt samtale mellom far og sønn:

Situasjon: Bilkjøring på mørk vinterkveld på vei uten fortau og gatelys. Vi kjører forbi to personer i mørke klær.

Far: Hmpf, det er vanskelig å bruke refleks skjønner jeg.
Sønn: Hadd ikke veflæsk!
Far: Nei, det hadde de ikke!
Sønn: Hadd ikke blæsput heller!
Far: ... Nei, de hadde ikke blekksprut heller...
Sønn: For det er skummelt!
Far: Jaa?
Sønn: Og krabbe er skummelt!
Far: Tja, krabben er vel også litt skummel, ja.
Sønn: Jah, stakkar Pingu, blir redd!

Kanskje jeg bør be min sønn hjelpe meg med å finne den røde tråden i oppgaven min...